Cydweithio i sicrhau dyfodol gynaladwy i Eryri

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn cydweithio’n agos gyda sefydliadau, busnesau, tirfeddianwyr a chymunedau Eryri i sicrhau dyfodol gynaladwy i’r Parc Cenedlaethol.

Mae’r gwaith o ymgysylltu ac ymgynghori gydag endidau a chymunedau ar draws Eryri yn allweddol ar gyfer gwaith yr Awdurdod.

Mae 15 Parc Cenedlaethol y DU hefyd yn gweithio gyda partneriaid cenedlaethol trwy Bartneriaeth y Parciau Cenedlaethol.

Gwynedd ac Eryri 2035

Cynllun arloesol i sicrhau dyfodol cynaliadwy Gwynedd ac Eryri.

Gwynedd ac Eryri 2035

Cynllun Eryri

Cynllun rheolaeth statudol y Parc Cenedlaethol sydd yn blaenoriaethu cydweithio fel dull o ymateb i’r heriau sy’n wynebu Eryri.

Cynllun Eryri

Partneriaeth Yr Wyddfa

Grŵp a sefydlwyd i greu a gweithredu cynllun rheoli newydd ar gyfer un o gopaon fwyaf poblogaidd Prydain, Yr Wyddfa.

Partneriaeth Yr Wyddfa

Fforwm Eryri

Fforwm sy’n cynnwys sefydliadau, busnesau a thirfeddianwyr a sefydlwyd ar gyfer datblygu a chynhyrchu Cynllun Eryri.

Fforwm Eryri