Mae gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri undegwyth aelod. Penodir yr aelodau gan Lywodraeth Cymru, Cyngor Gwynedd a Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

Mae dros 100 o staff yn cael eu cyflogi gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.

Cynghorydd Annwen Hughes
Cadeirydd yr Awdurdod
Cynghorydd Edgar Wyn Owen
Is-Gadeirydd Yr Awdurdod
Aelodau'r Awdurdod

Ms Delyth Lloyd
Penodwyd gan: Llywodraeth Cymru
Cyfeiriad: Y Flat Sheffield House, 41-43 Stryd Fawr, Cricieth, Gwynedd, LL52 0EY
Ffôn:07970 289398
E-bost: delyth.lloyd@eryri.llyw.cymru

Mrs Sarah Hattle
Penodwyd gan: Llywodraeth Cymru
Cyfeiriad: Cwm Heisian Ganol, Hermon, Llanfachreth, Dolgellau, Gwynedd LL40 2LF
Ffôn: 07894 915966
Ebost: sarah.hattle@eryri.llyw.cymru

Ms Tracey Evans
Penodwyd gan: Llywodraeth Cymru
Cyfeiriad: Gallt y Ffrwd, Llanfrothen, Gwynedd LL48 6DZ
Ffôn: 07921 700521
Ebost: tracey.evans@eryri.llyw.cymru

Mr Tim Jones
Penodwyd gan: Llywodraeth Cymru
Cyfeiriad: Isgaer Wen, Lon y Mynydd, Llanbedr Dyffryn Clwyd, Rhuthun, Sir Ddinbych LL15 1UZ
Ffôn: 07780 646900
Ebost: tim.jones@eryri.llyw.cymru

Mr Brian Angell
Penodwyd gan: Llywodraeth Cymru
Cyfeiriad: Lake House, 21 Ford Street, Clun, Craven Arms, Shropshire SY7 8LD
Ffôn: 07790 325007
Ebost: brian.angell@eryri.llyw.cymru

Ms. Naomi Luhde-Thompson
Penodwyd gan: Llywodraeth Cymru
Cyfeiriad: Nant Gwilym Ucha, Bodfari, Sir Ddinbych
LL16 4EL
Ffôn: 07932 628969
Ebost: Naomi.Luhde-Thompson@eryri.llyw.cymru

Cynghorydd Annwen Hughes
Penodwyd gan: Cyngor Gwynedd
Cyfeiriad: Crafnant, Llanbedr, Gwynedd LL45 2PH
Ffôn: 01341 241613
Ebost: cynghorydd.annwenhughes@eryri.llyw.cymru

Cynghorydd John Pughe Roberts
Penodwyd gan: Cyngor Gwynedd
Cyfeiriad: Cerddin, Llanymawddwy, Machynlleth, Powys SY20 9AJ
Ffôn: 07713 165941
Ebost: cynghorydd.johnpugheroberts@eryri.llyw.cymru

Cynghorydd Elwyn Edwards
Cadeirydd Pwyllgor Cynllunio a Mynediad
Penodwyd gan: Cyngor Gwynedd
Cyfeiriad: Bod Aeron, Heol Pensarn, Y Bala, Gwynedd LL23 7SR
Ffôn: 07879 337371
Ebost: cynghorydd.elwynedwards@eryri.llyw.cymru

Cynghorydd Edgar Wyn Owen
Penodwyd gan: Cyngor Gwynedd
Cyfeiriad: Glyn Awel, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd LL55 4YY
Ffôn: 01286 650594
Ebost: cynghorydd.edgarowen@eryri.llyw.cymru

Cynghorydd Elfed Powell Roberts
Penodwyd gan: Cyngor Gwynedd
Cyfeiriad: Hafod Ddwyryd, Maentwrog, Gwynedd LL41 4HN
Ffôn: 07768 667508
Ebost: cynghorydd.elfedroberts@eryri.llyw.cymru

Cynghorydd Louise Hughes
Penodwyd gan: Cyngor Gwynedd
Cyfeiriad: 20 Maesegryn, Llanegryn, Gwynedd. LL36 9SH
Ffôn: 07854 969441
Ebost: Cynghorydd.LouiseHughes@eryri.llyw.cymru

Cynghorydd June Jones
Penodwyd gan: Cyngor Gwynedd
Cyfeiriad: Glan Meirion, Nantmor, Caernarfon, Gwynedd.  LL55 4YG
Ffôn: 07534 946950
Ebost: Cynghorydd.JuneJones@eryri.llyw.cymru

Cynghorydd Kim Jones
Penodwyd gan: Cyngor Gwynedd
Cyfeiriad: 1 Ffordd Capel Coch, Llanberis, Gwynedd. LL55 4SH
Ffôn: 07496 084 136
Ebost: Cynghorydd.KimJones@eryri.llyw.cymru

Cynghorydd Meryl Roberts
Penodwyd gan: Cyngor Gwynedd
Cyfeiriad: 11 Griffin Terrace, Penrhyndeudraeth, Gwynedd. LL48 6LR
Ffôn: 07717 623046
Ebost: Cynghorydd.MerylRoberts@eryri.llyw.cymru

Cynghorydd Ifor Glyn Lloyd
Penodwyd gan: Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Cyfeiriad: Fferm Cynant Ganol, Betws-yn-Rhos, Abergele, Conwy LL22 8YN
Ffôn: 07967 042586
Ebost: cynghorydd.iforglynlloyd@eryri.llyw.cymru

Cynghorydd Jo Nuttall
Penodwyd gan: Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Cyfeiriad: 42 Abbey Road, Rhos On Sea, LL28 4NU
Ffôn: 07759 718436
Ebost: Cynghorydd.JoNuttall@eryri.llyw.cymru

Cynghorydd Dilwyn Owain Roberts
Penodwyd gan: Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Cyfeiriad: 10 Maes Melwr, Llanrwst, LL26 0RY
Ffôn: 07759 718390
Ebost: cynghorydd.iforglynlloyd@eryri.llyw.cymru

Staff yr Awdurdod
 • Emyr Williams
  Prif Weithredwr
 • Iwan Jones
  Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol
 • Jonathan Cawley
  Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheolaeth Tir
 • Helen Pye
  Pennaeth Ymgysylltu
 • Bethan Hughes
  Pennaeth Gweinyddol a Gofal Cwsmer
 • Adam Daniel
  Pennaeth Wardeinio a Mynediad
 • Sian Owen
  Pennaeth Cyllid
 • Nia Murray
  Pennaeth Personél
 • Nia Roberts
  Pennaeth Systemau Gwybodaeth
 • Edward Jones
  Pennaeth Gwasanaeth Eiddo
 • Jane Jones
  Rheolwr Cynllunio Gweithredol
 • Naomi Jones
  Pennaeth Treftadaeth Ddiwylliannol
 • Rhys Owen
  Pennaeth Cadwraeth, Coed ac Amaeth
This site is registered on wpml.org as a development site.