Mae gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri undegwyth aelod. Penodir yr aelodau gan Lywodraeth Cymru, Cyngor Gwynedd a Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

Mae dros 100 o staff yn cael eu cyflogi gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.

Tim Jones
Cadeirydd yr Awdurdod
Cyng. Edgar Wyn Owen
Is-Gadeirydd Yr Awdurdod
Aelodau'r Awdurdod

Ms Delyth Lloyd
Penodwyd gan: Llywodraeth Cymru
Cyfeiriad: Y Flat Sheffield House, 41-43 Stryd Fawr, Cricieth, Gwynedd, LL52 0EY
Ffôn: 07970 289398
E-bost: delyth.lloyd@eryri.llyw.cymru

Mrs Sarah Hattle
Penodwyd gan: Llywodraeth Cymru
Cyfeiriad: Cwm Heisian Ganol, Hermon, Llanfachreth, Dolgellau, Gwynedd LL40 2LF
Ffôn: 07894 915966
E-bost: sarah.hattle@eryri.llyw.cymru

Sedd Wag
Penodwyd gan: Llywodraeth Cymru
Cyfeiriad:
Ffôn:
E-bost:

Mr Tim Jones
Penodwyd gan: Llywodraeth Cymru
Cyfeiriad: Isgaer Wen, Lon y Mynydd, Llanbedr Dyffryn Clwyd, Rhuthun, Sir Ddinbych LL15 1UZ
Ffôn: 07780 646900
E-bost: tim.jones@eryri.llyw.cymru

Mr Brian Angell
Penodwyd gan: Llywodraeth Cymru
Cyfeiriad: Lake House, 21 Ford Street, Clun, Craven Arms, Shropshire SY7 8LD
Ffôn: 07790 325007
E-bost: brian.angell@eryri.llyw.cymru

Ms. Naomi Luhde-Thompson
Penodwyd gan: Llywodraeth Cymru
Cyfeiriad: Nant Gwilym Ucha, Bodfari, Sir Ddinbych
LL16 4EL
Ffôn: 07932 628969
E-bost: naomi.luhde-thompson@eryri.llyw.cymru

Cynghorydd Annwen Hughes
Penodwyd gan Cyngor Gwynedd
Cyfeiriad: Crafnant, Llanbedr, Gwynedd. LL45 2PH
Ffôn: 07919 582741
E-bost: cynghorydd.annwenhughes@eryri.llyw.cymru

Cynghorydd John Pughe Roberts
Penodwyd gan Cyngor Gwynedd
Cyfeiriad: Cerddin, Llanymawddwy, Machynlleth, Powys SY20 9AJ
Ffôn: 07713 165941
E-bost: cynghorydd.johnpugheroberts@eryri.llyw.cymru

Cynghorydd Elwyn Edwards
Chair of Planning and Access Committee
Penodwyd gan Cyngor Gwynedd
Cyfeiriad: Bod Aeron, Heol Pensarn, Y Bala, Gwynedd LL23 7SR
Ffôn: 07879 337371
E-bost: cynghorydd.elwynedwards@eryri.llyw.cymru

Cynghorydd Edgar Wyn Owen
Penodwyd gan Cyngor Gwynedd
Cyfeiriad: Glyn Awel, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd LL55 4YY
Ffôn: 01286 650594
E-bost: cynghorydd.edgarowen@eryri.llyw.cymru

Cynghorydd Elfed Powell Roberts
Penodwyd gan Cyngor Gwynedd
Cyfeiriad: Hafod Ddwyryd, Maentwrog, Gwynedd LL41 4HN
Ffôn: 07768 667508
E-bost: cynghorydd.elfedroberts@eryri.llyw.cymru

Cynghorydd Louise Hughes
Penodwyd gan Cyngor Gwynedd
Cyfeiriad: 20 Maesegryn, Llanegryn, Gwynedd LL36 9SH
Ffôn: 07854 969441
E-bost: Cynghorydd.LouiseHughes@eryri.llyw.cymru

Cynghorydd June Jones
Penodwyd gan Cyngor Gwynedd
Cyfeiriad: Glan Meirion, Nantmor, Caernarfon, Gwynedd LL55 4YG
Ffôn: 07534 946950
E-bost: Cynghorydd.JuneJones@eryri.llyw.cymru

Cynghorydd Einir Wyn Williams
Penodwyd gan Cyngor Gwynedd
Cyfeiriad: d/o Cymhorthydd Grŵp Gwleidyddol Plaid Cymru, Swyddfeydd Cyngor Gwynedd, Pencadlys, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH
Ffôn: 07757 690456
E-bost: Cynghorydd.EinirWynWilliams@gwynedd.llyw.cymru

Cynghorydd Meryl Roberts
Penodwyd gan Cyngor Gwynedd
Cyfeiriad: 11 Griffin Terrace, Penrhyndeudraeth, Gwynedd LL48 6LR
Ffôn: 07717 623046
E-bost: Cynghorydd.MerylRoberts@eryri.llyw.cymru

Cynghorydd Ifor Glyn Lloyd
Penodwyd gan: Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Cyfeiriad: Fferm Cynant Ganol, Betws-yn-Rhos, Abergele, Conwy LL22 8YN
Ffôn: 07967 042586
E-bost: cynghorydd.iforglynlloyd@eryri.llyw.cymru

Cynghorydd Jo Nuttall
Penodwyd gan: Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Cyfeiriad: 42 Abbey Road, Rhos On Sea, LL28 4NU
Ffôn: 07919066680
E-bost: Cynghorydd.JoNuttall@eryri.llyw.cymru

Cynghorydd Dilwyn Owain Roberts
Penodwyd gan: Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Cyfeiriad: 10 Maes Melwr, Llanrwst, LL26 0RY
Ffôn: 07759 718390
E-bost: Cynghorydd.DilwynOwainRoberts@eryri.llyw.cymru

Staff yr Awdurdod
 • Emyr Williams
  Prif Weithredwr
 • Iwan Jones
  Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol
 • Jonathan Cawley
  Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheolaeth Tir
 • Bethan Hughes
  Pennaeth Gweinyddol a Gofal Cwsmer
 • Adam Daniel
  Pennaeth Wardeniaid a Mynediad
 • Sian Owen
  Pennaeth Cyllid
 • Nia Murray
  Pennaeth Adnoddau Dynol
 • Nia Roberts
  Pennaeth Systemau Gwybodaeth
 • Angela Jones
  Pennaeth Partneriaethau
 • Ioan Gwilym
  Pennaeth Cyfathrebu
 • Edward Jones
  Pennaeth Gwasanaethau Eiddo
 • Iona Roberts
  Pennaeth Rheolaeth Datblygu a Chydymffurfiaeth
 • Elliw Owen
  Pennaeth Polisi Cynllunio
 • Naomi Jones
  Pennaeth Treftadaeth Ddiwylliannol
 • Rhys Owen
  Pennaeth Cadwraeth, Coed ac Amaeth