pdf pdf
25 Meh 2024
Datganiad o Gyfrifon ar gyfer y flwyddyn yn gorffen 31ain Mawrth 2022
Lawrlwytho PDF
pdf pdf
19 Meh 2024
Rhaglen Pwyllgor Cynllunio a Mynediad (26 Mehefin 2024)
Lawrlwytho PDF
pdf pdf
17 Meh 2024
Adroddiad Blynyddol Cynllun Eryri 2023
Lawrlwytho PDF
pdf pdf
12 Meh 2024
Safonau'r Gymraeg Adroddiad Blynyddol 2023-24
Lawrlwytho PDF
pdf pdf
12 Meh 2024
Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2023-24
Lawrlwytho PDF
pdf pdf
12 Meh 2024
Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2022-23
Lawrlwytho PDF
pdf pdf
12 Meh 2024
Cofnodion Fforwm Mynediad Lleol Gogledd (4 Rhagfyr 2023)
Lawrlwytho PDF
pdf pdf
11 Meh 2024
Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yr Awdurdod (12 Mehefin, 2024)
Lawrlwytho PDF
pdf pdf
15 Mai 2024
Rhaglen Pwyllgor Cynllunio a Mynediad (22 Mai 2024)
Lawrlwytho PDF
pdf pdf
19 Ebr 2024
Pwyllgor Safonau (26 Ebrill 2024)
Lawrlwytho PDF
pdf pdf
17 Ebr 2024
Cyfarfod yr Awdurdod (24 Ebrill 2024)
Lawrlwytho PDF
pdf pdf
15 Ebr 2024
Meryl Roberts - Cofrestr o Fuddiannau Aelodau
Lawrlwytho PDF