Cyfarfodydd 2023

Fforwm Mynediad Lleol Gogledd Eryri
  • 5 Mawrth
  • 5 Mehefin
  • 4 Medi
  • 4 Rhagfyr
Fforwm Mynediad Lleol De Eryri
  • 21 Mawrth
  • 20 Mehefin
  • 19 Medi
  • 12 Rhagfyr

Edwin Noble

Coed Mawr, Dolwyddelan, Conwy   LL25  0JQ

 

Richard Williams

Portreuddyn, Tremadog, Porthmadog. Gwynedd  LL49  9SN

 

Arthur Davies

Dolgam, Caepl Curig, Betws y Coed. Conwy  LL24  0DS

 

Robin Parry

Rhiwerfa, Frongoch, Llanberis, Caernarfon. Gwynedd  LL55  4LE

 

Dafydd Gwyndaf

Llechwedd Hafod, Cwm Penmachno, Betws y Coed, Conwy  LL24 0RB

 

John Russell Gladston

Cae Hywel, Penisarwaun, Caernarfon. Gwynedd LL55  3PG

 

Mr David E Firth

Plas Tegfryn, Coed Gelert, Beddgelert, Caernarfon. Gwynedd  LL55  4YQ

 

Mr Callum James Muskett

1, Swn y Dwr, Braichmelyn Road, Bethesda. Gwynedd LL57  3RJ

 

Mr Mark Jones

Bethel, Pen y Bryn, Penrhyndeudraeth. Gwynedd LL48  6RW

 

Mrs Fiona Jayne Davies

Hafod Lydan, Llanberis, Caernarfon. Gwynedd  LL55  4SR

 

Mr Paul Williams

Cae Haidd Ucha, Nebo, Llanrwst.  Conwy LL26 0TF

 

Mr Conor A Watt

2, Rhes Douglas, Bethesda, Bangor. Gwynedd  LL57  3NT

 

Mrs Maggi Barry

9, Segontium Road South, Caernarfon. Gwynedd  LL55 2LL

 

Mrs Janet Wilkin

19, Maes Rhun, Tyn y Groes. Conwy LL32 8PA

 

Cyng Beca Roberts

Swyddfa Grŵp Plaid Cymru, Cyngor Gwynedd, Stryd y Jel, Caernarfon. Gwynedd  LL51  1SH

(Cynrychioli Cyngor Gwynedd)

 

Cyng Goronwy Edwards

Tanrallt, Henryd, Conwy  LL32  8EZ

(Cynrychioli Cyngor Conwy)

 

Mr Tim Jones

Isgaer Wen, Lon y Mynydd, Llanbedr Dyffryn Clwyd, Rhuthun LL15 1UZ

(Cynrychioli Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri)

Hedd Pugh

Blaencywarch, Cwm Cywarch, Dinas Mawddwy, Machynlleth, Powys,  SY20  9JG

 

Alun Edwards

Cae Coch, RHydymain, Dolgellau, Gwynedd

 

Aled Thomas

Nant Cnydyw, Bontnewydd, Dolgellau. Gwynedd  LL40  2DG

 

Huw Roberts

Bryngwyn, Llanuwchllyn, Bala

 

Mrs Lesley Amison

Capel Dyffryn, Dyffryn Ardudwy, Gwynedd  LL44 2EH

 

Cyng Eryl Jones Williams

22, Pentre Uchaf, Dyffryn Ardudwy. Gwynedd LL41 4SP

 

Delwyn Evans

5, Rhes Islwyn, Y Lawnt, Dolgellau. Gwynedd  LL40  1DU

 

David Coleman

Brynderw, Aberllefenni, Machynlleth. Powys  SY20  9RR

 

Alun Wyn Evans

Fferm Penllyn, Ffordd Neifion, Tywyn. Gwyedd LL36 0DP

 

Geraint Prys Rowlands

Vanner, Llanelltyd, Dolgellau. Gwynedd  LL40  2HE

 

Mrs Gaynor Davies

Cae Du, Rhoslefain, Tywyn, Gwynedd.  LL36  9ND

 

Mr Robert Emlyn Roberts

Esgairgawr, Rhydymain, Dolgellau. Gwynedd LL40  2BH

 

Mrs Janette Holmes

Ceilwart Ganol Farm, Llanaber, Barmouth. Gwynedd  LL42  1YS

 

Mr Rhodri Prys Jones

Brynllech Uchaf, Llanuwchllyn, Y Bala. Gwynedd

 

Mr Tim Faire

Tremeifion, Old Llanfair Road, Harlech. Gwynedd LL46  2SS

 

Mr David Vaynor Evans

Brynhyfryd, Corris, Machynlleth.  SY20  9TQ

 

Mr John Pughe Roberts

Cerddin, Llanymawddwy, Machynlleth  SY20 9AJ

(Cynrychioli Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri)

 

Cyng Dewi Owen

Esgairgyfela, Aberdyfi. Gwynedd  LL35  0SP

(Cynrychioli Cyngor Gwynedd)

Gwybodaeth bellach

Os hoffech ragor o wybodaeth ynglŷn â Fforymau Mynediad Lleol Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, cysylltwch a’r Awdurdod.

Cysylltu gyda’r Awdurdod