Llyn Tegid warden
Gwaith yr Awdurdod
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yw’r prif gorff cyhoeddus sy’n gyfrifol am y Parc Cenedlaethol.
Gwaith yr Awdurdod
Gweithio mewn Partneriaeth
Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn gweithio gyda llawer o sefydliadau ar draws Eryri i warchod, gwella a dathlu'r hyn sy'n gwneud yr ardal yn eithriadol.
Partneriaethau
Councillor Wyn Ellis-Jones
Aelodau a Staff
Aelodau a Staff Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.
Aelodau a Staff