pdf pdf
20 Maw 2024
Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2024-28
Lawrlwytho PDF
pdf pdf
13 Maw 2024
Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau (20 Mawrth 2024)
Lawrlwytho PDF
pdf pdf
26 Chwe 2024
Cyfarfod Arbennig yr Awdurdod (6 Mawrth 2024)
Lawrlwytho PDF
pdf pdf
26 Chwe 2024
Pwyllgor Cynllunio a Mynediad (6 Mawrth 2024)
Lawrlwytho PDF
pdf pdf
9 Chwe 2024
Pecyn Gwybodaeth Cynllun Wardeiniaid Gwirfoddol Yr Wyddfa
Lawrlwytho PDF
pdf pdf
31 Ion 2024
Cyfarfod yr Awdurdod (7 Chwefror 2024)
Lawrlwytho PDF
pdf pdf
17 Ion 2024
Rhaglen Pwyllgor Cynllunio a Mynediad (24 Ionawr 2024)
Lawrlwytho PDF
pdf pdf
17 Ion 2024
Adroddiad Blynyddol Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2022 -23
Lawrlwytho PDF
pdf pdf
11 Ion 2024
Cofnodion Fforwm Mynediad Lleol De (19 Medi 2023)
Lawrlwytho PDF
pdf pdf
11 Ion 2024
Cofnodion Fforwm Mynediad Lleol Gogledd (4 Medi 2023)
Lawrlwytho PDF
pdf pdf
9 Ion 2024
Adroddiad Blynyddol Cynllun Eryri 2022
Lawrlwytho PDF
pdf pdf
7 Rhag 2023
Cynllun Datblygu Lleol – Adroddiad Monitro Blynyddol 2023
Lawrlwytho PDF