pdf
29 Tach 2023
Adroddiad y Cadeirydd 2022-23 (Fersiwn hawdd i'w ddarllen)
Lawrlwytho PDF
pdf
10 Mai 2023
Adroddiad Blynyddol Cynllun Eryri 2020–2021
Lawrlwytho PDF
pdf
14 Chwe 2023
Cynllun Eryri: Dogfen Ymgynghori 2018
Lawrlwytho PDF
pdf
22 Sep 2020
Cynllun Eryri (Dogfen Llawn)
Lawrlwytho PDF
pdf
22 Sep 2020
Cynllun Eryri (Dogfen Hawdd i'w Ddarllen)
Lawrlwytho PDF
pdf
22 Sep 2020
Cynllun Eryri: Asesiad Effaith Cydraddoldeb
Lawrlwytho PDF
pdf
22 Sep 2020
Cynllun Eryri: Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd
Lawrlwytho PDF
pdf
22 Sep 2020
Cynllun Eryri: Asesiad Amgylcheddol Strategol a Gwerthusiad Cynaliadwyedd (Cyfrol 1)
Lawrlwytho PDF
pdf
22 Sep 2020
Cynllun Eryri: Asesiad Amgylcheddol Strategol a Gwerthusiad Cynaliadwyedd Cyfrol 2
Lawrlwytho PDF
pdf
22 Sep 2020
Cynllun Eryri: Asesiad Amgylcheddol Strategol a Gwerthusiad Cynaliadwyedd Crynodeb Annhechnegol
Lawrlwytho PDF